کتاب آوای وحش

اثر جک لندن از انتشارات نشر ثالث - مترجم: کیومرث پارسای-برترین رمان های ادبیات نوجوان

آوای وحش که حاصل بسیاری از تجربه‌های نویسنده‌اش در قطب شمال بود، بعد‌ها به هفتاد زبان ترجمه شد و میلیون‌ها نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسید. جک لندن به قول خودش آوای وحش را در مدت "سی روز جان کندن" نوشت. او در این رمان نیز مانند رمان سپید دندان شخصیت سگی را از درون دیده و عشق و دلبستگی او به انسان را به نمایش گذاشته است


خرید کتاب آوای وحش
جستجوی کتاب آوای وحش در گودریدز

معرفی کتاب آوای وحش از نگاه کاربران
× ¡× ™ × ¤ × • × ¨ × • × © × œ × \"×\u003e × œ × '×' × × × § © × × - × ~ × £ × Z × Z × × © ¤ × - × \"× § × œ × ™ × ¤ × • × ¨ × × ™ × ª × - × Z × ™ × Z ×\" × • × × Z ×\u003e × ¨ × œ × ¢ × '× \"× • × ª × \u003e ×\u003e × œ × '× Z × - × - × œ × • × ª ×' × - × Z * Y × \"× '×\" × œ × \"× œ × - ×\" ×. × \"× ¡ × ™ × ¤ × • × ¨ × Z × ª × × ¨ × × ª × § × • × ¨ × • × ª × ™ × • × © × œ × '× × § × © × \"× • × ¤ × S × ž ×\u003e × œ × '× Z ×' × • × ™ × ™ × ª × œ ×\u003e × œ × '× ¤ × ¨ ×. × \"× Z × œ × - × Z ×\" × œ × \"× ™ × © × ¨ ×\" × • × ª × '× ¡×' × ™ × '× \"× © × œ × ª × × × ™ × × ¤ × ™ × - × ™ × ™ × × § × © × ™ × × • × Z × × '× § × ™ × × œ × © × œ × ™ × ~ × \"×' × ™ × ª × ¨ × \"×\u003e × œ × '× ™ × ×: × - ×' × • × ¨ ×\". × \"× ¡× ¤ × ¨ ×\u003e × • × œ × œ × ª × ™ × × • × ¨ × ™ × × § × © × ™ × × • × Z × - × ¢ × - × ¢ × ™ × × © × œ × Z × × '× § × ™ × ×' × ª × • × S × - × '× • × ¨ × ª × \"×\u003e × œ ×' × ™ × × • × © × œ × ª × × × ™ × × ¤ × ™ × - × ™ × ™ × × '× œ × ª × ™ × × ¤ × © × ¨ × ™ × ™ × ×' × - × • × ¨ × £ × \"× § × © × \"× • × '× Z × ¢ × Z × ¡×\" × × © œ × Z × © × ™ ×\u003e × ª × \"× Z × - × - × œ × • × ª ×\" × - × × - × \"× Z × | ×\" × '× ¢ × œ × ™ × \"× Z × - × - × œ × • × ª × © × × ™ × × × ž × ~ × ¤ × œ × ™ × ×\u003e × ¨ × • × × × ™ '×' × ¨ × ™ × × • × ª × \"×\u003e × œ × '× ™ × × • ×' ×\" × - × × × ª. × œ × Z × ¨ × • × ª × © × Z × \"× • × '× ¨ ×' × ¡× ¤ × ¨ × × § | × ¨ × ™ × - × ¡× ™ × ª ×\" × ™ × \"× œ × ™ × § × © ×\" × œ × | × œ × • × - × × • × ª × • × '× © × œ × \"× ª × ™ × × • × ¨ × ™ × × \"× œ × œ ×. × \"× ¡× ¤ × ¨ × ×\u003e × ª × '× Z × × § × • ×\" × ª × Z ×' × ~ × • × © × œ × '× × § × • × \"× • × × × × • × © × ™ × • × Z ×\u003e × Z × ¨ × ™ × œ × '× œ × ¤ × ¨ × § × ™ ×. × \"× ª × ™ × × • × ¨ × ™ × ×\u003e × œ ×\u003e × S × ¨ × × œ × ™ × ¡× ~ × ™ × ™ × × © × × ™ × ª * Y × '× § × œ × • × ª × œ × \"× ª × '× œ ×' × œ × © × Z ×\" × • × '× ¨ ×' × × \"× × • × œ × × '×\u003e × œ × '

مشاهده لینک اصلی
یک نگاه جالب و شاعرانه به حیوانات اهلی شده بازگشت به ریشه های وحشی خود. همچنین، خیلی طولانی نیست، بنابراین یک پاک کننده خوب @ پالات @ بین دیگر خواندن. من فکر می کنم کسانی که قدردان سگ ها هستند، حتی بیشتر از این کتاب می گیرند.

مشاهده لینک اصلی
«من از دست دادم (من می دانستم)، اما من مورد ضرب و شتم قرار نگرفتم.»\nاول از همه من می خواهم به من چیزی از سیستم دریافت و بالا کشیدن WTF جهان را به هر کس decidió ترجمه عنوان اصلی (تماس از وحشی) و ندای کتاب selva.El می گیرد در کانادا و آلاسکا است، برف و یخ وجود در همه جا، ¿me من جنگل از دست داده؟ .این داستان یک سگ خوب و نجیب به نام باک است، سیبرین هاسکی عبور با بتهوون سان برناردو، که یک روز ربوده شده و گرفته شده از زندگی خود cómoda به طور غیر قانونی به فروش می رسد برخی از رانندگان سورتمه از کانادا. در طول سفر، باک توسط اسیران او سوء استفاده می شود (به آنها من آرزوی مرگ وحشتناک) و مجبور به مبارزه با سگ های دیگر برای زنده ماندن. به این ترتیب، تحول آغاز خواهد شد که کمی به زودی در او انجام خواهد شد، و آن را کمتر و کمتر داخلی و وحشیانه. آنچه که ما در این کتاب، که با تن بی گناه از یک داستان کوتاه مدت، ماجراهای و رنج باک به عنوان سگ سورتمه، به عنوان شما را فراموش کرده که چگونه شما با انسان زندگی می کنند و احساس می کند بیشتر و به شدت بیشتر تماس جنگل من شخصیت واقعا دوست salvaje.Me ... perrolidad ... باک او شخصیت بسیار جالب تر نسبت به یک انسان از کتاب های دیگر است. او باهوش است و پر از عزت، و صدمه دیده غرور داشتن به جلو و با سورتمه حمل کردن، اما به لطف توانایی خود را به مشاهدات است که شروع به تقلید رفتار سگ است که انسان پاس، و به تدریج شروع به تبدیل جای جغرافیایی است که به آن تعلق دارد. بسیار جالب است که چگونه تغییر سگ به چیزی مانند گرگ اتفاق می افتد ... یا نسخه نساجی رمبو در آن زمان ... بک واقعا یک تکامل دارد (؟ یا اینکه این مشارکت است؟) به خوبی مسلح است و شخصیت های دیگر که از طریق زندگی خود ادامه می دهند â € \"عمدتا سگ ها\" دارای شخصیت های تعریف شده هستند، حتی اگر در چنین عمق دیده نشوند. من متاسفم، فکر کردم که چگونه این کتاب در نقش سگ بازی می شود داستان با حساسیت خاصی است. حقیقت این است که لحظه به لحظه خام به اندازه کافی و شخصیت فقیر بیش از حد bien.Probablemente سطح لذت بردن از هر خواننده varÃe با توجه به درجه حساسیت است که به درد و رنج یک حیوان را (و یا بیشتر به طور خاص یک سگ) در دست انسان است صادقانه به من شگفت زده شدم که در چند فصل خشونت بسیار نسبت به بک فقیر وجود دارد. همچنین زمان هایی وجود دارد که داستان داستان تکراری باشد و اگر این اتفاق نیفتاد، چون جک لندن واقعا شیوه ای را درگیر می کند که باعث می شود خواندن آن بسیار سریع باشد، من نمی خواستم آن را دنبال کنم. چیزی که من بیشتر دوست داشتم این آخرین فصل بود، من دوست داشتم بخش های بیشتری از این کتاب را مانند گذشته داشته باشم ... و اگرچه پایان کاملا منطقی بود، من خوشحال نشدم. من یک امید احمقانه داشتم که نتیجه آن متفاوت خواهد بود، اگر چه در مورد آن به صورت عینی فکر می کنم، می توانست خیلی بدتر باشد. فانتزی جادویی

مشاهده لینک اصلی
تماس از وحشی یک کتاب عالی است که واقعا از خواندن لذت بردم. این مکان هیجان انگیز، ترسناک، غم انگیز و الهام بخش بود. این کتاب در مورد یک سگ به نام باک است که از مزرعه راحت خود را در کالیفرنیا گرفته شده و مجبور به زندگی سگ سورتمه در Alaskan Yukon شدید است. هیجان انگیز بود که بخواند چگونه باک یاد بگیرد که تغییرش را در منظر انجام دهد و مسئولیت زندگی او را بر عهده بگیرد. زمانیکه مجازات واقعا شدید و فیزیکی به زندگی جدید او بستگی دارد و برخورد های خطرناک و تقریبا کشنده ای دارد، یاد می گیرد که چگونه برای زنده ماندن. دیگر سگ های سورتمه غالب و مهاجم بودند و Buck را دوست نداشتند زیرا او بزرگ بود و توانایی کار سگ سورتمه را داشت. وقتی که من چیزهایی را که بک از دست دادم خواندم، احساس کردم غم انگیز بودم و آرزو می کردم که می تواند ماهیت و ماهیت تهاجمی همسایه هایش را از بین ببرد. باک این کار را انجام می دهد و دیگران. معدنچیان و کارشناسی ارشد که باک در این دنیای سرد و سخت با این سگ های سورتمه مواجه می شوند همانند خشن و جالب هستند. باک مراقب بود، ترسید، و همیشه آگاه بود که زندگی او در معرض خطر است. مردان آنجا بودند تا روح خود و سگها را بشکنند تا او را در جای خود قرار دهند، جایگاه بی اهمیت. در حالی که این اتفاق می افتد، باک به سرعت یاد می گیرد که چگونه زنده بماند و با وحشی خود ارتباط برقرار کند. او یاد می گیرد دشوار، هوشمند و بی نظیر تماشای برخورد های متعدد با مردان و مبارزه مرگبار بین سگ های سورتمه حمل کند. کاملا تغییر کرده و با هر گام او در ریشه های خود کاوش کرده است. او طرف سختی و روحش را یافت که او را تحت کنترل او قرار داد. باک می شود یک استاد جدید، جان تورنتون، و پس از بسیاری از تجربیات دشواری بین آنها که در آن زندگی می کنند هر یک دیگر زندگی، احترام جدید و عمیق بین آنها. پس از گذشت مدت طولانی از دست رفتن و استفاده از آن، عشق و احترام دوباره بخش مهمی از زندگی باکس بود. باک یک سگ جدید و باهوش خشن با یک هدف جدید می شود. با قدرت و گاهی اوقات دیگر سگ های سورتمه را می کشد و برتری را به دست می آورد. او وقت کافی با استاد مورد اعتمادش می گذارد، اما او نمی تواند از خواست او احساس کند. او در نهایت با یک بسته گرگ محلی همراه می شود، تبدیل به رهبر خود و پاسخ به تماس وحشی است که او را در حال خوردن است. او استاد خود را در یک حمله هندی سرکش دستگیر می کند که تنها حرکت خود را به اجداد خود می رساند. پس از کشتن بسیاری از سرخپوستان، او متوجه است که او نیز بر انسان غالب است و این طول می کشد دایره کامل فکر خود را. او می داند که باید به تماس وحشی پاسخ دهد و زندگی اجدادش را هدایت کند. او تمدن و انسان را برای همیشه پشت سر گذاشت. این یک تصمیم قدرتمند بود و یک راه الهام بخش برای پایان دادن به داستان است. این واقعا یک کتاب عالی بود که من صادقانه به دوستان و هر کسی که داستان الهام بخش و پرطرفدار را دوست دارد توصیه می کنم. جک لندن یک کار عالی را به شما در کشیدن دنیای منجمد شما انجام می دهد.

مشاهده لینک اصلی
چگونه من موفق به رسیدن به سن ** بدون خواندن این ؟؟؟ من آنرا به خواهرم شب گذشته توضیح دادم: من نمی توانم باور کنم که چگونه این درخشان است، یکی از آن کتاب هاست. برای هر کسی که این را خوانده و نمی داند (بله، من آن را کلاسیک می دانم و این احتمالا مثل آن است که می گوید برای کسی که نمی داند چه چیزی درباره Wuthering Heights در مورد آن است!)، آن را در طول عجله طلا Klondike از اواخر قرن 19th، در منطقه یوکون و آلاسکا. داستان از نقطه نظر باک، یک مرغ سگ چوپان سنت برنارد / اسکاتلندی است که زندگی لوکس در یک خانه ثروتمند در کالیفرنیا زندگی می کند و از سوی باغبان به سرقت رفته و به فروش می رسد تا کار را برای بازرسان انجام دهد، در واقع زندگی دشوار است. بیشتر این کتاب در مورد چگونگی سازگاری با محیط در حال تغییر آن است، اما بیشتر از آن، چطور نه تنها تجربه را یاد گرفت، بلکه غرایزی که در آن دوران مرده بودند. نسل های به دنیا آمده از او به طرز مبهمی از جوانان نژاد به یاد او افتادند .... آنها بدون تلاش و کشف به سراغ او آمدند، همانطور که همیشه هم بوده اند. مطمئن هستم کسانی که این کتاب را مطالعه کرده اند به شما خواهند گفت آنچه اتفاق می افتد به Buck در طول راه موازی از آنچه که ممکن است به انسان در چنین شرایطی نیز اتفاق می افتد؛ خوب، به نظر من، به هر حال. من یک فرد سگ نیستم، اما من باک و سگ را دوست داشتم که سفر می کرد. او دارای کارشناسی ارشد بود که به خوبی او را مورد ارزیابی قرار می داد و یک گروه وحشتناک که همه چیز را به آنها تحمیل می کردند، تا زمانی که در نهایت یک استاد واقعی خود را پیدا کرد. نقل قول های مربوط به رابطه او با جان تورنتون خیلی لمس بود، اما چیزی که من بیشتر دوست داشتم این بود که کشف خاطرات نژادی او، چگونگی خواب او و تا حدودی از زمانی که او را می دانستم، به DNAش زخم زده بود. البته، تماس از وحشی قوی تر و قوی تر می شود .... این یک کتاب فوق العاده است، نه خیلی طولانی (من خوشحال بود اگر آن را به سه بار در طول بود)، و ID آن را توصیه به هر کسی. بنابراین اکنون Ive نویسنده دیگری پیدا کردم که کتابهایش را از طریق آن کار می کند ... بعد: White Fang!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آوای وحش


 کتاب عطش مبارزه
 کتاب آوای وحش
 کتاب آخرین تک شاخ
 کتاب شفق
 کتاب ناطور دشت
 کتاب هری پاتر